Home » GameIS » פרוטוקול ישיבה שישית וועד 2017

פרוטוקול ישיבה שישית וועד 2017

26.9.2017
משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי

הצטרף לפגישה:

פגישה בהנג אאוט
שעת התחלה: 19:30
מזכיר: ניר מירצקי

נושאי הפגישה:
1. בחינת מנהל לפרויקט.
בהמשך למייל שקיבלנו מתומר בעקבות הפגישה הקודמת עלה נושא השכר לשלב הההקמה וכן כאחוזים מהפעילות.

הודגש שהכנסות מהפעילות יחולקו כך:

  1. חלק X לתומר
  2. חלק Y למרצים
  3. חלק Z כתרומה/חסות לעמותה

העמותה תעזור לגייס מרצים

תומר ינהל את האופרציה וירחיב את השיווק/הפצה

תומר ביקש כ-***** לחודש ו***** לחודש ההקמה. [הסכומים צונזרו לשמירת התחשיב העסקי של המציע] הוסכם שאנחנו לא יודעים כמה כסף ניתן להכניס מהפרויקט ולכן גם קשה להבין אם התמחור הוגן.

על פניו יש להכניס כ***** בחודש על מנת לשלם ***** לפרויקטור ועוד למרצים וגם לעמותה כמובן.

במקביל עלה נושא הפרויקטור של טקס פרסי משחק השנה.

הוחלט לנסות לאחד ולהגדיר תקציב כולל של ***** ש”ח לשני הפרויקטים

  1. לטקס – ניהול שוטף עד וכולל ליום הכנס בדצמבר

ננסה להכניס מהטקס כ-***** ש”ח לכסות עלויות שלו וקצת הכנסות.

  1. תוכנית עסקית והפקה לדוגמא – כולל תמחור

ננסה לכסות את העלות שלו ושל המרצים ולהבין כמה ניתן להריץ בחודש וכמובן הכנסות צפויות.

נושא נוסף – גיימאיז התבקשו להשתלב בהאקתון קונקטד טויז של הטכניון, ישקל בחיוב (דצמבר)

ניר סקר את עמדות גיימאיז בפסטיבל גיימאון בסוכות, הגענו להסכמה על חלקות הכנסות מחסויות לעמדה הישראלית אבל אין הרבה זמן לממש את הזכות הזו, לפחות פתח פתח לשנים הבאות.

ניר יבדוק עם תילתן ומנטור על חסות כלשהיא לנושא.

הישיבה ננעלה 20:10

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*