Home » GameIS Awards » תחרות GameIS Awards ה-8 למשחקים דיגיטאליים – קול קורא לכהן כשופט בתחרות

תחרות GameIS Awards ה-8 למשחקים דיגיטאליים – קול קורא לכהן כשופט בתחרות

במסגרת תחרות משחק השנה הישראלי – GameIS Awards 2015, הנכם מוזמנים להגיש מועמדות להשתתף כשופטים בתחרות.

01_ContestRegistrationמה צריך לעשות כדי להגיש מועמדות לכהן כשופט בתחרות?
יש למלא את הפרטים בטופס המצורף.

02_Whenעד מתי אפשר להגיש מועמדות?
התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא 1/12/2015.

03_Whoמי יכול להגיש מועמדות לכהן כשופט?
אם אתם מעצבים או מפתחי משחקים, מרצים או חוקרים בתחום או בעלי מומחיות באחד מתחומי פיתוח ושיווק המשחקים, או שזכיתם בעבר בתחרות תוכלו להגיש מועמדות. בחירת השופטים בכפוף לאישור יו”ר וועדת הפרס ונתונה להחלטת ועדת הפרס, בהתאם לקריטריונים הנדרשים המפורטים בתקנון התחרות.
שימו לב, הגשת מועמדות לתהליך השיפוט אינה מבטיחה השתתפות בתהליך עצמו.

04_JudgeOnהגשתי מועמדות, איך אדע אם אני שופט בפועל?
אישור למועמדים שיתקבלו לשמש כשופטים בפועל בתחרות ישלח במייל עד לתאריך 6/12/2015.

07_RewardsStaffמי בוחר את השופטים?

בחירת השופטים בהתאם לקריטריונים הנדרשים ובכפוף לאישור יו”ר וועדת הפרס והועדה.

 

06_JudgeAgainכיהנתי בעבר כשופט בתחרות, האם אוכל להגיש מועמדות שוב?

כן, תוכלו להגיש שוב מועמדות.

הועדה מעודדת בחירת שופטים אשר לא שימשו בתפקיד זה בשנים קודמות, אך זהו אינו תנאי מחייב.

03_GamesCategoriesהגשתי משחק לתחרות השנה, האם אוכל לשפוט בתחרות?
תוכלו לשפוט בתחרות, אך לא בקטגוריה בה המשחק שהגשתם מועמד. כמו כן, מורים או מרצים בתחום לא יוכלו לשפוט בקטגוריות משחקי סטודנטים. מועמדים לשיפוט שהגישו משחק, או הקשורים למשחק שהוגש יציינו במפורש בטופס הרישום את שם המשחק והקטגוריה אליהם הם קשורים.

11_ContestDetailsאיפה יתפרסמו שמות השופטים שנבחרו?

שמות השופטים ופרטיהם יפורסמו באתר העמותה עד לתאריך 31/12/2015.  

09_Processאיך מתבצע תהליך השיפוט?

מועמדים לתהליך השיפוט יציינו בטופס הבקשה את הפלטפורמת הקיימות ברשותם לביצוע תהליך השיפוט וועדת הפרס תעשה מאמצים לשייך את השופטים לקטגוריות אלו.

שופטים יוכלו לשפוט ביותר מקטגוריה אחת וזאת על פי החלטת ועדת הפרס ובתיאום עם השופטים.

10_JudgingToolsואם אין לי את הכלים לשפוט בקטגוריה אליה שויכתי?

במקרים בהם לא ניתן יהיה לשייך שופט לפי הפלטפורמה – השופט בתיאום עם הוועדה ידאגו לפלטפורמה

בכל מקרה יוכל השופט להגיע, להתרשם ולשחק במשחקים באחד משני ימי השיפוט המרוכזים.

06_ContestScedualמה הם ימי שיפוט מרוכזים?
ועדת הפרס תקבע שני ימי שיפוט ייעודיים עבור שופטים שאין ברשותם את הפלטפורמה המתאימה.

יש לשריין את ימי השיפוט המרוכזים עבור תהליך השיפוט. שופטים שלא יוכלו להגיע לאחד מהימים המרוכזים יצטרכו לבצע את השיפוט באופן עצמאי בלבד.

ימי השיפוט המרוכזים מתוכננים לתאריכים 17/12/2015, ו- 21/12/2015 פרטים נוספים ימסרו לשופטים בפועל בהמשך. שופטים המעדיפים לבצע בדיקות /תהליך שיפוט ביום השיפוט המרוכז יציינו במפורש בטופס הרישום.

12_WhenStartתכלס, מתי מתחיל תהליך השיפוט?
תהליך השיפוט יתבצע במהלך חודש דצמבר 2015. השופטים בפועל יקבלו הודעה מפורטת על המועדים המדויקים.

13_MoreInfoמה עוד כדאי לדעת?

קראו בתקנון איך מתנהל תהליך השיפוט בפועל כולל תמיכה טכנית לשופטים, אופן העברת תוצאות וניקוד.
* ועדת הפרס רשאית לשנות את תנאי הגשת המועמדות, לרבות קריטריונים לבחירת שופטים, המועד האחרון להגשת בקשה לשיפוט, תאריכים ושעות של ימי השיפוט המרוכזים ואת התאריך לשליחת הודעה למועמדים בתנאי שתפרסם הודעה מתאימה באתר העמותה.

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*