Google+
Home » GameIS » הזמנה לאסיפה של עמותת GameIS

הזמנה לאסיפה של עמותת GameIS

בעקבות המשך מבצע "צוק איתן", אנו דוחים את האסיפה למועד שייקבע לאחר סיום המבצע. אנחנו מתנצלים על אי הנוחות ומקווים שנחזור לשגרה במהרה.

* האסיפה הכללית של חברי עמותת GameIS שנקבעה ליום שני,  4/8/2014 בשעה 18:00 לא תתקיים בתאריך זה!
באסיפה יציגו רו"ח העמותה, ועדת הביקורת והועד את הדו"חות השנתיים הרשמיים לשנים 2012 וגם 2013 על מנת לאשרם מול האסיפה לפני הגשה למוסדות המדינה.
אם לא יהיה רוב של 80% מחברי העמותה, נמתין 30 דקות ואז נתחיל את הישיבה בכל כמות של נוכחים.

סדר יום האירוע

1. הצגת הדוחו"ת השנתיים ופירוטם.
2. שאלות, תשובות ותיקונים במידת הצורך.
3. הצעות נוספות לסדר היום יש להעלות מראש (בטופס האישור)
* מכיוון שמדובר באסיפה שיכולה להתארך, נא להקפיד על נושאים דחופים בלבד.
שימו לב – האירוע מיועד לחברי עמותה בלבד !

כמו כן, הכרחי שתאשרו את קבלת הודעה זו ע"י מילוי הטופס (גם אם אתם לא מתכוונים להגיע למפגש).
אם אישרתם לאחר קבלת ההודעה במייל שנשלחה אין צורך לאשר שנית.

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*