Google+
Home » GameIS » פרוטוקול פגישת ועד וירטואלית ראשונה 2017

פרוטוקול פגישת ועד וירטואלית ראשונה 2017

10.1.17

פגישת בזק של הוועד הנבחר של עמותת GameIS לשנת 2017

משתתפים (וירטואלית): גיא בנדוב, אוהד ברזילי, גולדי, ניר מירצקי

בעקבות תוצאות בחירות 2017 לועד העמותה בהן נבחרו לוועד העמותה גיא בנדוב, אוהד ברזילי, וגולדי ובשל הרצון שלא לקטוע את פעילות 2016 של העמותה אשר גולשת לשנת 2017 ובעיקר את העבודה על Global Game Jam 2017 זומן הוועד לפגישה וירטואלית זריזה.

פגישה ראשונה מלאה של הוועד תוכננה ל26/27 לינואר ובה ידונו הנושאים הלוגיסטים המלאים ושאר צרכי העמותה לקראת כניסת הועד לתפקיד.

נושא הפגישה הנוכחית הוא אישור מידי של מורשי חתימה, על מנת לאפשר שימוש מסודר במשאבי העמותה.

המורשים המוצעים הם:

  1. דורון ניר ת.ז. ********** ממשיך להיות מורשה לצפייה בלבד (כנציג ועדת ביקורת)
  2. חגי ראובני ת.ז. ********** מורשה צפייה בלבד (גזבר)
  3. ניר מירצקי ת.ז. ********** – ממשיך להיות מורשה חתימה
  4. גולדי (אלעד גולדשמיד) ת.ז. ********** – יחזור להיות מורשה חתימה
  5. אוהד ברזילי ת.ז. ********** –  ימונה גם הוא למורשה חתימה מטעם הועד
  6. אבישי בר גיל ת.ז. ********** – רו"ח העמותה, ממשיך להיות מורשה לצפייה בלבד
  7. כל מורשי החתימה האחרים או רשאי הצפייה האחרים מבוטלים בזאת.
  • נדגיש כי כל שילוב של שני מורשי חתימה (שאינם רק מורשי צפייה) מאפשר פעולות בבנק

נערכה הצבעה וירטואלית והנושא אושר בפה אחד.

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*