Google+
Home » Elizabeth Liby Katz

Author Archives: Elizabeth Liby Katz

ישיבת ועד – וועדת הכנס השנתי 2015, 29.8.2015

נוכחים: צחי ליברמן, ניר מירצקי, יעל חקשוריאן מיקום: רמת-גן, מלכי צדק 6 (הבית של יעל) שעה: 19:00   PR לכנס עמיחי ערוץ 1 – נתונים על התעשייה – יעל+ניר ענת גל"צ – ראיון – יעל ראיון התעשייה – צחי   2. עדכון דוברים באתר פרסום דוברים ישראלים – יעל שליחת דוברים נוספים לעיצוב – יעל   3. עיצוב מפת מבואה – שירה ...

Read More »

אסיפה כללית סיכום דוחות 2014, 7.8.2015

אסיפה כללית סיכום דוחות 2014 מיקום: בית העיר, ביאליק 27, תל אביב   נוכחים: רו"ח העמותה – אבישי בר גיל חבר הועד: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן חברי עמותה: מאיר אטון, עידן אגוזי, חגי ראובני, אורן ויצמן, שגיא ש.   חברי ועדת ביקורת (לא נוכחים): דורון ניר, אביב חניה   הפגישה נקבעה לשעה 12:00 עקב מספר נמוך של משתתפים ...

Read More »

סיכום פגישת תקציב 2014, 5.7.2015

נוכחים: ר"ח אבישי בר-גיל, צחי ליברמן,ניר מירצקי, יעל חקשוריאן מיקום: משרד העמותה, הברזל 32 תלאביב שעת פתיחת הישיבה: 19:30   אבישי העלה נושאים שדורשים העמקה/מסמכים/בדיקה:   הכנסות ממשלחת לחו"ל לקבל ממשרד הכלכלה דרישת תשלום – במקום תועבר דרישת תשלום מ-CC ע"ס 12,000 ש"ח הוצאות חו"ל – יש לקבל קובץ דוח הוצאות חול מנעם גולדי וצחי. אירוח אורחים מחול – להוציא ...

Read More »

ישיבת עבודה ועד גיימיז, 1.7.2015

נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן מיקום: משרד העמותה רמת החייל שעת התחלה: 20:30   נושאים: סיכום נושא תקציב – 2014 לקראת ישיבה עם אבישי הועלו נושאים שונים אליהם צריך להתכונן. מסמכים אותם צריך למלא מסמכים אותם צריך להשיג קבלות שיש להנפיק חשבוניות שיש לאסוף חובות עבר שלא נגבו.   מסמך חסויות 2015 סיכום המצב כרגע על ידי ניר ...

Read More »

שתי פגישות ועד ברצף, 20.5.2015

מיקום: משרד העמותה רח הברזל 32, רמת החייל. (מיד לאחר הסיור בדרגון פליי)   18:00 פגישה עם טל כתרן נוכחים: מירצקי + יעל + טל כתרן   הועלתה הצעה של טל להקים אקסלרטור ייעודי למשחקים. פרויקט של 3 חודשים שמכשיר כ8 קבוצות ייזמים/מפתחים להפקת פרויקט/משחק/סטארטאפ טל דורש עבור הפרויקט כ100K ש"ח הוחלט כי העמותה תשקול את הפרויקט בכלל וגיוס של ...

Read More »

סיכום פגישת עבודה ועד, 20.4.2015

מיקום: חדר ישיבות, משרד העמותה נוכחים: אלעד (גולדי), ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן משקיפה: רעות קרש   נושאים:  DLD ו- CC נדונו הנושאים הבאים Early Bird (נבחר לנסות שיטה זו השנה) אפשרות למכור כרטיס אופציה לקנות כרטיס משולב עם חברות בעמותה ל-2016 (הוחלט שכן) לבדוק אופציה של קייטרינג בתשלום נפרד. כל ההצבעות אושרו פה אחד.   רשימת אורחים מחו"ל ...

Read More »

ישיבת ועד חמישית לשנת 2015, 2.4.2015

נוכחים: צחי ליברמן, ניר מירצקי, יעל חקשוריאן משקיף: עמית דבס   הוזמנו אך לא הגיעו: אורן ויצמן, אלון קפלן, אורי כהן, צחי וולקוביץ, מרטין קלימנטנו, יובל גלברד, גולדי, אביב חניא,אביב קנטור   נושאים שעלו בדיון:   אישור חברי עמותה יש לשלוח אישורים לחברים חדשים – באחריות מירצקי. צריך להגדיר שתנאי לאישור חברות הוא תשלום דמי החברות.- לעדכן באתר.   הרצאות ...

Read More »

ישיבת ועד חמישית לשנת 2015, 2.4.2015

נוכחים: צחי ליברמן, ניר מירצקי, יעל חקשוריאן משקיף: עמית דבס   הוזמנו אך לא הגיעו: אורן ויצמן, אלון קפלן, אורי כהן, צחי וולקוביץ, מרטין קלימנטנו, יובל גלברד, גולדי, אביב חניא,אביב קנטור   נושאים שעלו בדיון:   אישור חברי עמותה יש לשלוח אישורים לחברים חדשים – באחריות מירצקי. צריך להגדיר שתנאי לאישור חברות הוא תשלום דמי החברות.- לעדכן באתר.   הרצאות ...

Read More »

סיכום פגישת ועד רביעית לשנת 2015, 29.3.2015

19:00, גוגל קמפוס, תל-אביב נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן משקיף: עמית דבס – מתנדב   כתבה: יעל חקשוריאן   נושאים והחלטות שעלו בדיון הצטרף לפגישה עמית דבס – מעוניין להתנדב בעמותה (ולא במסגרת שירות לאומי). עמית הציג את עצמו והועד הציג את הצרכים והדרישות. 2. סיורים בחברות והרצאות במסגרת תכנית לימודים במנטור. בני פייביש הציע לשתף פעולה עם ...

Read More »

ישיבת ועד שלישית לשנת 2015, 9.3.2015

שעה 16:30, מתחם התחנה, יפו. נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן. כתבה: יעל חקשוריאן   נושאים שעלו בדיון והחלטות שהתקבלו: סיכום GGJ2015 – לשלוח מייל סיכום פעילות למארגנים. סיכום נכתב ע"י מירצקי ויעל ותורגם ע"י צחי. יעל מציעה להעביר את הטקסט והתמונות לתבנית של ניוזלטר – באחריות יעל.   2. כנס גוגל 29/3 – מירצקי מטפל מול בן מנשה. ...

Read More »