Google+
Home » Elizabeth Liby Katz

Author Archives: Elizabeth Liby Katz

וועדת חוץ – נושאים בתחום פעילות חוץ של העמותה, 24.2.2015

מקום: פראג הקטנה, אלנבי, תל אביב. שעה 21:30   נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, נועם גת, גולדי, יעל חקשוריאן, משקיפה: רעות קרש. הוזמנו אך לא הגיעו: ג'רמי קלצ'קין, אורן ויצמן.   צחי העלה הצעות לקיים סיורים בפינלנד ואמסטרדם. נעם וגולדי – תזכורת לקידום משלחות לחו"ל בתיאום עם משרד הכלכלה.   הצעות נוספות שעלו בנושא פעילות חו"ל של העמותה   קידום ...

Read More »

ישיבת עבודה ועד 2015, 19.2.2015

מיקום: משרדי TGTV (יגע כפיים 1, תל אביב) משתתפים: מירצקי, צחי יעל   נושאים: טקס הפרסים, הבעת תודה לאורי גוטליב   מתנה לאורי גוטליב על התנדבות בטקס הפרסים הוחלט פה אחד להעביר לידיו זיכוי ע"ס 1000 ש"ח + משוב (ציטוטים נבחרים) + מכתב תודה 2. יעל תפתח מסמך חדש בגוגל דוקס למכתב תודה, מירצקי – לבקש זיכוי מאיציק בבתי + ...

Read More »

ישיבת ועד שנייה לשנת 2015, 10.2.2015

נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן משקיפים: אביב קנטור, אביב חניא, אורן ויצמן הוזמנו ולא הגיעו: אלון קפלן לא הוזמנו (אשמתי): גולדי. 22:00 יגיע כפיים 1, תל אביב   כתבה את הפרוטוקול: יעל חקשוריאן   נושאים שעלו בדיון: תקציב 2015 צריך להכין בסיס לתקציב 2015 לפי התקציב של שנת 2014. נדון בפגישת תקציב ייעודית. באחריות צחי להכין.   2. ...

Read More »

ישיבת ועד ראשונה לשנת 2015, 1.1.2015

פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה לשנת 2015.   נוכחים: מירצקי, צחי, יעל   נושאים לדיון והצבעה: בחירת היו"ר ושיוך תפקידים בעמותה.   ניר מירצקי מציע עצמו להמשך תפקיד יו"ר העמותה – נבחר פה אחד. תפקידים נוספים: גזבר – צחי ליברמן מזכיר הועד- יעל חקשוריאן   תפקיד חדש נדרש: מנהל תוכן ומדיה – צחי יבדוק, מועמדים אופציונליים לתקפות התנסות, יבדקו הכישורים שלהם. ...

Read More »