Home » פרוטוקולים

פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבה חמישית וועד 2017

7.9.17 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי הצטרף לפגישה: תומר פגישה פיזית בקפה גרג במתחם התחנה (במהלך DLD TLV 17) שעת התחלה: 10:00 מזכיר: ניר מירצקי נושא הפגישה: הקמת מערך הסדנאות של העמותה, בחינת מנהל לפרויקט. בתחילת הפגישה שוחחנו על האירועים במסגרת DLD ובדגש על אירועי העמותה. בהמשך הצטרף אלינו תומר, חברי הועד ואני הצגנו ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה רביעית וועד 2017

18.7.2017 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי שעת התחלה: 19:30 הכנס השנתי ניר ערך סיכום של הוצאות והכנסות של הכנס השנתי. בהתייחסות לסיכום פיננסי של 2014 ו-2017 שיחת חולין תקורה בעלויות עובדים בישראל כסיבה אפשרית להיקף פיתוח נמוך עבור חברות בינלאומיות הוזכר איזור ההייטק בכפר קאסם כאיזור פיתוח קרוב ...

Read More »

פרוטוקול ישיבת וועד שלישית 2017

15.2.2017 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי שעת התחלה: 20:30 מצב הבנק כרגע יש סעיף במחלוקת בין קלינגר לבנק לאומי. מנהלת הסניף תנסה לעקוף את זה פנימית בעזרת עו”ד אחר. צריך כנראה לבחון בנק נוסף. גולדי יבדוק עם בנק פועלים הייטק. הנושא דחוף ומשליך על הכנס, כי אי אפשר להתנהל בלי ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה שנייה וועד 2017

2.2.17 פרוטוקול ישיבה שנייה וועד 2017 GameIS משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, אוהד ברזילי, ניר מירצקי פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי, שעת התחלה: 20:30 הצעה להעביר את חשבון הבנק מבנק פועלים לבנק לאומי בעקבות שירות לקוי ומזלזל. יונתן קלינגר עו”ד העמותה יעזור לטפל בניירת שכרוכה במעבר באופן מיידי. ההצעה התקבלה פה אחד. מורשי החתימה ישארו כפי שהוגדרו ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2017

פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2017 GameIS  משתתפים: גולדי, גיא בן דב, אוהד ברזילי, ניר מירצקי פגישת הנג-אאוט וירטואלית, שעת התחלה: 09:15, גולדי הציע את גיא בן דוב לשמש כיו”ר הועד, ההצעה התקבלה פה אחד. אוהד הציע את ניר מירצקי כמנכ”ל העמותה, נערכה הצבעה. אושר פה אחד. גולדי ישלח מייל לקלינגר עם בקשה להסכם העסקה מסודר, הכולל: תנאי העסקה תנאי סיום ...

Read More »

פרוטוקול פגישת ועד וירטואלית ראשונה 2017

10.1.17 פגישת בזק של הוועד הנבחר של עמותת GameIS לשנת 2017 משתתפים (וירטואלית): גיא בנדוב, אוהד ברזילי, גולדי, ניר מירצקי בעקבות תוצאות בחירות 2017 לועד העמותה בהן נבחרו לוועד העמותה גיא בנדוב, אוהד ברזילי, וגולדי ובשל הרצון שלא לקטוע את פעילות 2016 של העמותה אשר גולשת לשנת 2017 ובעיקר את העבודה על Global Game Jam 2017 זומן הוועד לפגישה וירטואלית ...

Read More »

פרוטוקול אסיפה שנתית סוף 2016

30.12.2016 פרוטוקול אסיפה שנתית עמותת GameIS  שעת תחילת הישיבה בפועל  – 12:45 (אחרי המתנה של 30 דקות מההכרזה על ההתכנסות) מקום: אודיטוריום בבניין הנדסה בשנקר, רמת גן נוכחים: ניר מירצקי, מארק קוטליאר, דורי אדר, יעל חקשוריאן, ג’רמי קלצ’קין, צחי ליברמן, ערן ארבל, ירון גור אריה, גיא אולמר, אורן ויצמן, תומר ברקן, שי שם טוב, עמית שוורצנברג, יובל ספיר, רעות קרש, ...

Read More »

תוצאות בחירות 2017 לוועד העמותה והאסיפה הכללית

ביום שישי ה30 לדצמבר 2016 נערכה האסיפה הכללית וכן הבחירות לוועד עמותת GameIS בהן הועמדו לבחירה ונבחרו לוועד העמותה: גולדי, אוהד ברזילי וגיא בנדוב. כמו כן הועמדו לבחירה ונבחרו לוועדת הביקורת: דורון ניר ותומר ברקן. גיא, גולדי ואוהד הם מותיקי התעשייה, כיהנו כמנכל”ים בחברות משחקים שונות וכן היו חלק מצוות ההקמה המקורי של העמותה. שלושתם מכהנים בתפקידים בכירים בתעשיית המשחקים ...

Read More »

דוחות כספיים

להלן דוחות כספיים של העמותה דוח שנתי 2011 דוח שנתי 2012 דוח שנתי 2013 דוח שנתי 2014

Read More »

אסיפה כללית סיכום דוחות 2014, 7.8.2015

אסיפה כללית סיכום דוחות 2014 מיקום: בית העיר, ביאליק 27, תל אביב   נוכחים: רו”ח העמותה – אבישי בר גיל חבר הועד: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן חברי עמותה: מאיר אטון, עידן אגוזי, חגי ראובני, אורן ויצמן, שגיא ש.   חברי ועדת ביקורת (לא נוכחים): דורון ניר, אביב חניה   הפגישה נקבעה לשעה 12:00 עקב מספר נמוך של משתתפים ...

Read More »