Home » אודות העמותה

אודות העמותה

English version below

קבוצת GameIS הוקמה במהלך שנת 2008, כגלגול של IGDA ישראל (בין המובילים בתקופות השונות נמנים גיא בן-דב, עודד שרון, עדי אשכנזי ואוהד ברזילי) במטרה לרכז את הפעילות הארצית בתחום פיתוח המשחקים הדיגיטלים. במהלך השנים, עסקה הקבוצה בקידום התעשייה המקומית, בדגש על יצירת מודעות לתחום, מפגשים מקצועיים, קיום אירועים חברתיים, מתן עזרה הדדית, גיוס ספונסרים וכו’. הקהילה, שהתפתחה מרשימת תפוצה מצומצמת לקהילה המונה מעל 10000 חברים, מהווה ארגון גג למפתחי המשחקים בארץ ומקיימת מגוון של אירועים ופעילויות על פני השנה.

בעקבות ההצלחה, אנו שמחים להודיע על הקמתה של עמותה, ויקרא שמה בישראל:

“גיים איז, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל (ע”ר)”.

העמותה (מספר עמותה: 580546687), הוקמה בפיקוח עורך דין ומנוהלת כחוק ע”פ תקנון; פעילות החברים בה הינה התנדבותית ושלא למטרות רווח.

מטרות העמותה

המטרה המרכזית של העמותה היא קידום תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל על רבדיה השונים:

  1. להוות גוף רשמי המטפח את הקהילה המקומית.
  2. לשמש נציג רשמי מול הגופים המוסדיים, המסחריים, האקדמיים והתקשורתיים.
  3. לייצג את הקהילה המקומית בזירה הבינלאומית.

הצטרפות כחבר עמותה ודמי חבר

כל אדם יכול להגיש מועמדות לחברות בעמותה בעמוד הזה. ע”פ חוק העמותות, הועד המנהל הוא מי שמאשר את הבקשות. העמותה מתקיימת מתרומות של חבריה ושל חברות מסחריות המשתפות עימה פעולה, על-מנת לאפשר תפעול שוטף של פעילות העמותה, לקיים אירועים, ולטובת קידום הקהילה. כל ההכנסות וההוצאות של העמותה מפורסמות לקהל הרחב ע”מ לאפשר שקיפות ותקינות התקציב.

זכויות חברי העמותה

החברות בעמותה מקנה בין השאר את הזכויות הבאות:

  • כניסה מוזלת לאירועים שבחסות העמותה
  • מימוש הטבות ומבצעים שבחסות העמותה
  • העלאת נושאים והצבעה באספות הכלליות של העמותה
  • הזכות להיבחר לתפקידים בעמותה
בעלי תפקיד בעמותה 2019 – 2024
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (5.7.2019) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר העמותה – גיא בנדוב
חבר ועד – אורי אדמון
חבר ועד – גולדי
מנהלי העמותה במהלך תקופה זו: ניר מירצקי, יעל חקשוריאן, עמית בשארי, שרון בילבאו
חבר וועדת הביקורת – מארק קוטליאר
חבר וועדת הביקורת – אוהד ברזילי
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
מובילי תא האינדי – עמית שורצנברג ושי שם טוב
בעלי תפקיד בעמותה 2019
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (28.12.2018) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר העמותה – גיא בנדוב
חבר ועד – אורי אדמון
חבר ועד – גולדי
מנכ”ל העמותה – ניר מירצקי
חבר וועדת הביקורת – מארק קוטליאר
חבר וועדת הביקורת – אוהד ברזילי
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
מובילי תא האינדי – עמית שורצנברג ושי שם טוב
בעלי תפקיד בעמותה 2018
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (28.12.2017) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר העמותה – גיא בנדוב
חבר ועד – אוהד ברזילי
חבר ועד – גולדי
מנכ”ל העמותה – ניר מירצקי
חבר וועדת הביקורת – מארק קוטליאר
חבר וועדת הביקורת – תומר ברקן
גזבר – חגי ראובני
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
יחסי חוץ – צחי ליברמן
תא האינדי – עמית שורצנברג
 בעלי תפקיד בעמותה 2017
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (31.12.2016) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר העמותה – גיא בנדוב
חבר ועד – אוהד ברזילי
חבר ועד – גולדי
מנכ”ל העמותה – ניר מירצקי
חבר וועדת הביקורת – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – תומר ברקן
גזבר – חגי ראובני
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
יחסי חוץ – צחי ליברמן
תא האינדי – עמית שורצנברג
אסטרטגיה – מארק קוטליאר
בעלי תפקיד בעמותה 2016
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (1.1.2016) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר הועד – ניר מירצקי
חברת ועד – יעל חקשוריאן
חבר ועד – עמית שורצנברג
חבר וועדת הביקורת – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – נעם גת
גזבר – חגי ראובני
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
אחראי אירועים – לב ארי כהן
 בעלי תפקיד בעמותה 2015
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (2014) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר הועד – ניר מירצקי
חברת ועד – יעל חקשוריאן
חבר ועד – צחי ליברמן
חבר וועדת הביקורת – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – אביב חניא
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
בעלי תפקיד בעמותה 2014
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (2013) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר הועד – ניר מירצקי
חברת ועד – יעל חקשוריאן
חבר ועד – נמרוד דווק – ובהמשך – צחי ליברמן
חבר ועד – גיא אולמר
חבר ועד – נעם גת
חבר וועדת הביקורת – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – עמיחי נווה מרמור
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
 
בעלי תפקיד בעמותה 2013
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (2012) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות בסוף שנת 2013.
יו”ר הועד – ניר מירצקי
חבר ועד – גולדי
חבר ועד – נמרוד דווק
חבר ועד – גיא אולמר
חבר ועד – נעם גת
חבר וועדת הביקורת – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – איתן מג’אר
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
 
בעלי תפקיד בעמותה 2011-2012
הועד הראשון נבחר ע”י חברי העמותה במעמד הקמתה, ושימש כועד עד לקיום הבחירות הבאות בסוף שנת 2012.
יו”ר הועד – יובל ספיר
חבר ועד – ניר מירצקי
חבר ועד – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – איתמר וייסברג / אוהד ברזילי
חבר וועדת הביקורת – ג’רמי קלצקין
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רשימת חברי העמותה ביום 24.9.11 :
גיא בנדוב, אוהד ברזילי, איתמר וייסברג, גולדי, דניגמן, עמיחי נוה מרמור, ניר מירצקי, יובל ספיר, דורון ניר, אורן ויצמן, דודי פלס, ג’רמי קלצקין.


צרו קשר

ניתן ואף רצוי ליצור עימנו קשר ע”י לחיצה על הקישור הזה.

About Us

GameIS community was established during 2008, a re-birth of IGDA Israel in order to coordinate the national activities in video game development. Over the years, the group has promoted the local industry, with an emphasis on raising awareness, holding professional gatherings and social events, organizing forums of  mutual aid, recruiting sponsors, etc… Over the years, the small mailing list evolved into a Facebook group which has over 7000 members, as a home for local game developers, and maintains a variety of events and activities throughout the year.

Due to this success, we declare the establishment of a non-profit organization, by the name:
GameIS , The Digital Games Industry Association in Israel (RA)

The organization (Association Number: 580546687)  was founded under the supervision of a lawyer and is subject to NPO regulations; the activity of its members is voluntary and not-for-profit.

GameIS Goals:

The association’s main goal is to promote the digital games industry in various layers:
1. Constitute an official body that nurtures the local community.
2. Serve as an official representative with institutional, commercial, academic, and media entities.
3. To represent the local industry to international community.

Member Admittance and Membership Fees

Anyone can apply for the association by filling out this form. The Board will review the requests and confirm memberships. The organization operates on donations from its members and from collaborations with commercial companies, in order to enable the ongoing operation of the organization’s activities, to hold events, and for the benefit of the Game Industry community. All income and expenses of the association are open to the public, with full transparency and integrity of the budget.

Members’ Rights

Membership in the association confers the following rights:
• discounted entry to events sponsored by the Association
• realization of benefits and promotions sponsored by the Association
• Issuing and voting in association’s general meetings
• Right to be elected to association roles

Association roles 2019-2024

The current board members elected in association’s general meeting (5/7/2019), effective till next elections:

Chairman – Guy Bendov
Board Member – Uri Admon
Board Member – Goldy

Management Members in this period: Nir Miretzky, Yael Hakshurian, Amit Bashari, Sharon Bilbau

Audit Committee Member – Mark Kotlyar
Audit Committee Member – Ohad Barzilay
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil
The Indie Chamber – Amit Svarzenberg, Shay Shemtov

Association roles 2018

The current board members elected in association’s general meeting:

Chairman – Guy Bendov
Board Member – Goldy
Board Member – Ohad Barzilay
CEO – Nir Miretzky

Audit Committee Member – Mark Kotlyar
Audit Committee Member – Tomer Barkan
Treasurer – Hagai Reuveni
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil
The Indie Chamber – Amit Svarzenberg
Foreign Affairs – Tsahi Liberman

Association roles 2017

The current board members elected in association’s general meeting:

Chairman – Guy Bendov
Board Member – Goldy
Board Member – Ohad Barzilay
CEO – Nir Miretzky

Audit Committee Member – Doron Nir
Audit Committee Member – Tomer Barkan
Treasurer – Hagai Reuveni
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil
The Indie Chamber – Amit Svarzenberg
Foreign Affairs – Tsahi Liberman
Strategy – Mark Kotlyar

Association roles 2016

The current board members elected in association’s general meeting:

Chairman of the Board – Nir Miretzky
Board Member – Amit Svarzenberg
Board Member – Yael Hakshurian

Audit Committee Member – Doron Nir
Audit Committee Member – Noam Gat
Treasurer – Hagai Reuveni
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil

Association roles 2015

The current board members elected in association’s general meeting:

Chairman of the Board – Nir Miretzky
Board Member – Tsahi Liberman
Board Member – Yael Hakshurian

Audit Committee Member – Doron Nir
Audit Committee Member – Aviv Hania
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil

Association roles 2014

The current board members elected in association’s general meeting:

Chairman of the Board – Nir Miretzky
Board Member – Noam Gat
Board Member – Guy Ulmer
Board Member – Nimrod Dweck replaced by Tsahi Liberman
Board Member – Yael Hakshurian

Audit Committee Member – Doron Nir
Audit Committee Member – Amichai Naveh Marmor
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil

Association roles 2013

The current board members elected in association’s general meeting:

Chairman of the Board – Nir Miretzky
Board Member – Noam Gat
Board Member – Guy Ulmer
Board Member – Nimrod Dweck
Board Member – Goldy

Audit Committee Member – Doron Nir
Audit Committee Member – Eytan Majar
Advocate Association – Jonathan Klinger
Accountant – Avishai Bar-gil

Association roles 2011-2012

The current board members elected in association’s first general meeting:
Chairman of the Board – Yuval Sapir
Board Member – Nir Miretzky
Board Member – Doron Nir
Audit Committee Member – Itamar Weisberg / Ohad Barzilay
Audit Committee Member – Jeremie Kletzkine
Advocate Association – Jonathan Klinger

List of Board Members on 24/09/11:
Guy Bendov, Ohad Barzilay, Itamar Weisberg, Goldy, Danigman, Amichai Nave Marmor, Nir Miretzky, Yuval Sapir, Doron Nir, Oren Weizman, Dudi Peles, Jeremie Kletzkine.

Contact Us

Feel free to send any questions or comments by following this link.