Home » פרוטוקולים » אסיפה כללית סיכום דוחות 2014, 7.8.2015

אסיפה כללית סיכום דוחות 2014, 7.8.2015

אסיפה כללית סיכום דוחות 2014

מיקום: בית העיר, ביאליק 27, תל אביב

 

נוכחים: רו”ח העמותה – אבישי בר גיל

חבר הועד: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן

חברי עמותה: מאיר אטון, עידן אגוזי, חגי ראובני, אורן ויצמן, שגיא ש.

 

חברי ועדת ביקורת (לא נוכחים): דורון ניר, אביב חניה

 

הפגישה נקבעה לשעה 12:00

עקב מספר נמוך של משתתפים נדחתה הפגישה לשעה 12:30

 

אבישי הציג את הדוח של שנת 2014

נתונים – דוח מאזן

נכסים

התחייבות

 

נשאלו שאלות של הנוכחים

נשאלה שאלה לגבי מספר החברים בעמותה ומספר החברים המשלמים בעמותה.

 

ניר מירצקי השיב והציג את פעילות הועד לגבי אירועים

פירוט שאר הנושאים שנידונו בפגישה:

 

A. הוצאות העמותה לפי מטרות:

  1. טיפוח התעשיה בצד המקצועי:

הכנס השנתי

מיני כנסים

GGJ

ארועים אחרים על פני השנה

 

2.  ייצוג התעשייה המקומית בזירה הבינלאומית:

משלחות לחו”ל (גם על פי סקר)

פינלנד

צפון אמריקה

נורדיק

הולנד

IGDA  

 

3. הוצאות אדמיניסטרציה וניהול:

הוצאות משרד ואדמיניסטרציה (שירותי אירוח אתר, שירות לשליחת ניוזלטר, ציוד מחשוב)

הוצאות גרפיקה ודפוס

רו”ח ועו”ד

כיבוד ואירוח

תמיכה באירועים

ניהול חשבון פיננסי העמותה

 

4. טיפוח התעשיה וייצוגה בצד השיווקי:

ניסוח, פירסום ומו”מ עם גופי תקשורת בזירה הישראלי והבינלאומית

 

5. שת”פים ותמיכה בפסטיבלים וקהילות בתחומים משיקים

אוטופיה

פרינטסקרין

מובייל מונדיי

 

6. נציגות רישמית מול גופי תרבות/אומנות

אירוח האת’ר קלי

 

B. השגת מטרות מבוססות התנדבות.

  1. ייצוג התעשייה המקומית בזירה הבינלאומית:

אירוח משלחות ואורחים בארץ

 

2. טיפוח תעשייה מקומית

אי כנס

GameIS Awards

Meet The Leaders

DLD

תיאום מרצים לכנסים וגופים שונים

עבודה מול משרד הכלכלה

תרגום והגהה

צילום ותיעוד

ניהול קשרי קהילה – אתר אינטרנט, רשתות חברתיות ומדיה.

 

3. נציגות רישמית מול גופי אקדמיה

תיאום בין אקדמיה לתעשייה

הרצאות

שיפוט ומנטורינג

תיאום בין אקדמיה לאקדמיה

תמיכה במחקר

 

4. אדמיניסטרציה וניהול:

פירסום פרוטוקולים

ניהול ישיבות

 

5. נציגות רישמית מול גופי תקשורת ומחקר

ניסוח מאמרים וכתבות

 

6. נציגות רישמית מול גופי תרבות/אומנות

ניהול תערוכות

השתתפות בתערוכות (בית העיר, מוזיאון תל אביב)

אוצרות

 

7. שת”פים ותמיכה בפסטיבלים בתחומים משיקים

כנסי חינוך

 

8. מפגשי וועדת הטבות

 

9. ייצוג התעשייה המקומית בזירה הבינלאומית

מפגשים עם שגרירים (גרמניה, קוריאה)

מפגשים עם נספחים כלכליים ממדינות שונות (פינלנד, פרו ועוד)

מפגש והרצאה לנספחים כלכליים ישראלים מכל העולם

אירוח נציג IQU

 

10. נציגות רישמית מול גופים מקצועיים

Unity Games For Windows

 

הדוחות הוצגו ואושרו פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 15:00

 

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*