Home » ועד העמותה

ועד העמותה

ועד העמותה הינו ועד התנדבותי המרכז את פעילות העמותה, הכוללת הפקת אירועים, קשרים עם חברות ומוסדות, השגת הטבות לחברי העמותה ועוד.
הועד נבחר על בסיס שנתי באסיפת העמותה, ומפרסם את פרוטוקולי ישיבותיו בצורה פומבית.

הועד אינו הדרך היחידה לתרום ולהשפיע על פעילות העמותה – יש גם קבוצות פעילים שעוסקות בתחומים שונים, ורב חברי הועד היו פעילים בקבוצות אלה לפני שנבחרו. לפרטים נוספים, צרו קשר!

בעלי תפקיד בעמותה 2019 – 2020
הועד הנוכחי נבחר ע”י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (5.7.2019) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו”ר העמותה – גיא בנדוב
חבר ועד – אורי אדמון
חבר ועד – גולדי
מנכ”ל העמותה – ניר מירצקי (בתאריך 1.9.19 התחלף תפקיד המנכ”ל ומונתה יעל חקשוריאן)
חבר וועדת הביקורת – מארק קוטליאר
חבר וועדת הביקורת – אוהד ברזילי
עו”ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו”ח העמותה – אבישי בר גיל
מובילי תא האינדי – עמית שורצנברג ושי שם טוב

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*