Home » פרוטוקולים » ישיבת ועד חמישית לשנת 2015, 2.4.2015

ישיבת ועד חמישית לשנת 2015, 2.4.2015

נוכחים: צחי ליברמן, ניר מירצקי, יעל חקשוריאן

משקיף: עמית דבס

 

הוזמנו אך לא הגיעו: אורן ויצמן, אלון קפלן, אורי כהן, צחי וולקוביץ, מרטין קלימנטנו, יובל גלברד, גולדי, אביב חניא,אביב קנטור

 

נושאים שעלו בדיון:

 

אישור חברי עמותה

יש לשלוח אישורים לחברים חדשים – באחריות מירצקי.

צריך להגדיר שתנאי לאישור חברות הוא תשלום דמי החברות.- לעדכן באתר.

 

הרצאות וסיורים בחברות משחקים בשיתוף עם מנטור
הוחלט שבני יקים קבוצה ייעודית + לוגו – powered by GameIS ואנחנו נפרסם אותה בקבוצה. בנוסף להציע חברות לסיורים – הראשון wakingapp

 

הטבות לחברי עמותה

צחי חזן – הטבות לחברי העמותה במסגרת ועדת הטבות להעביר לאביב קנטור.

 

קשרים עם פולין

יועבר לצחי להמשך טיפול מול השגרירות.

 

תיאום פגישות
טל קתרן – למטרת שיתוף פעולה עתידי – נתאם פגישה ל-13/4 בשעות אחה”צ/ערב במשרד העמותה.

יעל – לתאם. נשלח מייל

 

פגישה עם תומר ישראלי ממידע כנסים – תואם ל12/4 או 13/4 – מחכים לתשובה.

 

סיכום כנס

משוב לכנס גוגל – יעל לשלוח סיכום לטל פילוס.

 

הפגישה הסתיימה בשעה 21:30

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*