Home » GameIS » סיום פעילות אתר המשרות של GameIS

סיום פעילות אתר המשרות של GameIS

בין השנים 2020-2022 הופעל באתרנו לוח משרות של תעשיית המשחקים הישראלית.
הלוח הופעל ע״י שירות חיצוני, סטארטאפ בשם comonetize, שייצר פיתרון מושלם לצרכים שלנו – לוחות דרושים “white label” עבור קהילות מקצועיות.

יתרונו של הלוח היה ביכולת פילוח מדוייקת לפי תפקיד ספציפי בתעשייה, ואופי ההעסקה. כ-1000 מחפשי עבודה נרשמו לשירות ונהנו מדיוור מייל ברגע שהתפרסמה משרה המתאימה להם. מפרסמי המשרות זכו לחשיפה לכוח אדם רלוונטי, המקושר לתעשיית המשחקים. 

עבור העמותה, האתר היה ערוץ הכנסה קבוע, בהיקף של אלפי שקלים בשנה, במודל סטנדרטי של תשלום לפי מודעה, בעיקר ע״י החברות המבוססות בתעשייה. כך איפשר הלוח למלכ״רים ולחברות קטנות (עד היקף פעילות מסויים) לפרסם בחינם, כתמיכה נוספת בחברות עצמאיות ובתחילת דרכן.

לצערינו, בסוף שנת 2022 החליט המיזם לסגור את שעריו, בין שאר הסיבות עקב מיתון בתעשייה העולמית וצמצום כמות המשרות הפתוחות בכל סקטור ההייטק. 
אנו מעבירים/מחזירים את הפעילות לעת עתה לשרשורי משרות שבועיים בקבוצת הפייסבוק

בהזדמנות זו נרצה להודות לכל העוסקים בפרוייקט:

  • גלי מאירי מאתר ״התעשייה״ ו-comonetize על הקמת ותפעול האתר, תמיכה אישית ועשייה אכפתית
  • צוות המתנדבים הפעיל של לוח המשרות לאורך השנים, הבולטים שבהם שחר בר על הקמת האתר שלנו ומיגרציה של הפיתרון הקודם; שרון בן דוד על שימור הלקוחות וסטטיסטיקה; אסתר מוסביצקי-ליס ושיר ביתאן על הפעלת מערכת המשרות ושיווק
  • וועד העמותה והמתנדבים הקבועים שתמכו באופרציה לאורך השנים
  • צוות התקשורת השיווקית של העמותה: אורי ברוסילבסקי וחמוטל זרד, ולאביחי חרמון על העברת התהליך לקבוצת הפייסבוק.

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*