Home » GameIS » תוכנית שנתית 2021

תוכנית שנתית 2021

במהלך השנים האחרונות GameIS מהווה את הגורם המאחד והמרכז אליו פונות חברות, גופים וארגונים שונים, כמו גם  אנשים פרטיים, בבקשות שונות – לעזרה, קידום או תמיכה בתחום. העמותה מיצבה את עצמה בפעילות מתמדת והשיגה מעמד של נציגות רשמית של תעשיית המשחקים הישראלית. העמותה נשארה גוף נייטרלי, אשר הציב בראש מטרותיו את היכולת לתת מענה איכותי לקהלים אותם הוא משרת.

סדרי העדיפויות נקבעים באופן שוטף ע״י הועד, על בסיס מטרות העמותה, תמונת השוק, משאבים זמינים ודיאלוג עם חברי העמותה. סדר עדיפויות זה מוביל את המיקוד לגבי התוכנית השנתית.

About Amit Bashari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*