Home » פרוטוקולים » סיכום פגישת ועד רביעית לשנת 2015, 29.3.2015

סיכום פגישת ועד רביעית לשנת 2015, 29.3.2015

19:00, גוגל קמפוס, תל-אביב

נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן

משקיף: עמית דבס – מתנדב

 

כתבה: יעל חקשוריאן

 

נושאים והחלטות שעלו בדיון

  1. הצטרף לפגישה עמית דבס – מעוניין להתנדב בעמותה (ולא במסגרת שירות לאומי). עמית הציג את עצמו והועד הציג את הצרכים והדרישות.

2. סיורים בחברות והרצאות במסגרת תכנית לימודים במנטור.

בני פייביש הציע לשתף פעולה עם התכנית במנטור – לפתוח את ההרצאות והסיורים לחברי עמותה.

הציע להקים קבוצה ייעודית בפייסבוק ושנפרסם אותה בקבוצה הרשמית של העמותה.

נדרש אישור של חברי הועד.

3. שני אירועים קרובים: אירוע משפטים נוסף – מתוכנן ל27/4 או 28/4. הוחלט לעבוד באותה מתכונת של האירוע הקודם עם משרד hfn. גולדי מקדם את השתפ.

אירוע המכללה למינהל – נדחה למאי. יש לאשרר שוב מול המרצים.

ביום שני 30/3 מתקיים אירוע משחקים דיגיטליים בלמידה – שת”פ עם המרכז ליזמות ישראלית.

4. אירוע Go-Gaming – אירוע של מידע כנסים. רוצים לתאם איתנו פגית היכרות/שת”פ. צריך לתאם מועד עם תומר ישראל אחרי החג

5. שת”פ עם מכון מחקר פולני – פנייה מהאתר. צריך לחבר עם שת”פ ופעילות שמקדם שלו עם הפולנים.

6. IGDA – חידוש החברות. יש להעביר לנעם יוזרים לביצוע .

 7. מתרגם מקצועי – נדרש השכרת שירותי תרגום מקצועי. חברי הועד הצביעו בעד פה אחד.

צריכים לקבל הצעות מחיר לבדיקה.

8. צחי הציע לבדוק אופציה לפתח אפליקצייה ייעודית לחבר העמותה

9. מירצקי מעדכן שנשלח מייל סיכום פעילות של העמותה ב- GGJ למארגנים

10. יום חמישי תתקיים ישיבת ועד – באחריות יעל להזמין את המשקיפים. בתחילת הפגישה נעבור על רשימת הבקשות לאישור חברות בעמותה.

11. פגישות שצריך לקדם: פלייטק, wakingapp, תומר ממידע כנסים.


הישיבה ננעלה ב21:30

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*