Home » GameIS Awards » קול קורא לשופטים בתחרות משחק השנה 2014

קול קורא לשופטים בתחרות משחק השנה 2014

תחרות GameIS Awards ה-7 למשחקים דיגיטאליים – קול קורא לכהן כשופט בתחרות

במסגרת תחרות משחק השנה הישראלי – GameIS Awards 2014, הנכם מוזמנים להגיש מועמדות להשתתף כשופטים בתחרות.

 

01_ContestRegistration מה צריך לעשות כדי להגיש מועמדות לכהן כשופט בתחרות?
יש למלא את הפרטים בטופס המצורף.

02_When עד מתי אפשר להגיש מועמדות?
התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא 22/11/2014.

03_Who מי יכול להגיש מועמדות לכהן כשופט?
אם אתם מעצבים או מפתחי משחקים, מרצים או חוקרים בתחום או בעלי מומחיות באחד מתחומי פיתוח ושיווק המשחקים, או שזכיתם בעבר בתחרות תוכלו להגיש מועמדות. בחירת השופטים בכפוף לאישור יו”ר וועדת הפרס ונתונה להחלטת ועדת הפרס, בהתאם לקריטריונים הנדרשים המפורטים בתקנון התחרות.
שימו לב, הגשת מועמדות לתהליך השיפוט אינה מבטיחה השתתפות בתהליך עצמו.

04_JudgeOn הגשתי מועמדות, איך אדע אם אני שופט בפועל?
אישור למועמדים שיתקבלו לשמש כשופטים בפועל בתחרות ישלח במייל עד לתאריך 28/11/2014.

07_RewardsStaff מי בוחר את השופטים?
בחירת השופטים בהתאם לקריטריונים הנדרשים המפורטים בתקנון ובכפוף לאישור יו”ר וועדת הפרס והועדה.

06_JudgeAgain כיהנתי בעבר כשופט בתחרות, האם אוכל להגיש מועמדות שוב?
כן, תוכלו להגיש שוב מועמדות.
הועדה מעודדת בחירת שופטים אשר לא שימשו בתפקיד זה בשנים קודמות, אך זהו אינו תנאי מחייב.

03_GamesCategories הגשתי משחק לתחרות השנה, האם אוכל לשפוט בתחרות?
תוכלו לשפוט בתחרות, אך לא בקטגוריה בה המשחק שהגשתם מועמד. כמו כן, מורים או מרצים בתחום לא יוכלו לשפוט בקטגוריות משחקי סטודנטים. מועמדים לשיפוט שהגישו משחק, או הקשורים למשחק שהוגש יציינו במפורש בטופס הרישום את שם המשחק והקטגוריה אליהם הם קשורים.

11_ContestDetails איפה יתפרסמו שמות השופטים שנבחרו?
שמות השופטים ופרטיהם יפורסמו באתר העמותה עד לתאריך 1/12/2014.

09_Process איך מתבצע תהליך השיפוט?
מועמדים לתהליך השיפוט יציינו בטופס הבקשה את הפלטפורמת הקיימות ברשותם לביצוע תהליך השיפוט וועדת הפרס תעשה מאמצים לשייך את השופטים לקטגוריות אלו.
שופטים יוכלו לשפוט ביותר מקטגוריה אחת וזאת על פי החלטת ועדת הפרס ובתיאום עם השופטים.

10_JudgingTools ואם אין לי את הכלים לשפוט בקטגוריה אליה שויכתי?
במקרים בהם לא ניתן יהיה לשייך שופט לפי הפלטפורמה – השופט בתיאום עם הוועדה ידאגו לפלטפורמה.
בכל מקרה יוכל השופט להגיע, להתרשם ולשחק במשחקים באחד משני ימי השיפוט המרוכזים.

06_ContestScedual מה הם ימי שיפוט מרוכזים?
ועדת הפרס תקבע שני ימי שיפוט ייעודיים עבור שופטים שאין ברשותם את הפלטפורמה המתאימה.
יש לשריין את ימי השיפוט המרוכזים עבור תהליך השיפוט. שופטים שלא יוכלו להגיע לאחד מהימים המרוכזים יצטרכו לבצע את השיפוט באופן עצמאי בלבד.
ימי השיפוט מתוכננים לתאריכים 22/12/2014, ו- 24/12/2014 פרטים נוספים ימסרו לשופטים בפועל בהמשך.
שופטים המעדיפים לבצע בדיקות /תהליך שיפוט ביום השיפוט המרוכז יציינו במפורש בטופס הרישום.

12_WhenStart תכלס, מתי מתחיל תהליך השיפוט?
תהליך השיפוט יתבצע במהלך חודש דצמבר 2014. השופטים בפועל יקבלו הודעה מפורטת על המועדים המדויקים.

13_MoreInfo מה עוד כדאי לדעת?
קראו בתקנון איך מתנהל תהליך השיפוט בפועל כולל תמיכה טכנית לשופטים, אופן העברת תוצאות וניקוד.

* ועדת הפרס רשאית לשנות את תנאי הגשת המועמדות, לרבות קריטריונים לבחירת שופטים, המועד האחרון להגשת בקשה לשיפוט, תאריכים ושעות של ימי השיפוט המרוכזים ואת התאריך לשליחת הודעה למועמדים בתנאי שתפרסם הודעה מתאימה באתר העמותה ובקבוצה בפייסבוק.

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*