Home » GameIS » אסיפה שנתית ובחירות סוף 2018

אסיפה שנתית ובחירות סוף 2018

28.12.2018

פרוטוקול אסיפה שנתית עמותת GameIS

בשעה 10:00 נוכחו רק 3 חברי עמותה, הישיבה נדחתה לשעה 10:30 (על פי התקנון)

שעת תחילת הישיבה בפועל  – 10:56 (אחרי המתנה של 56 דקות מההכרזה על ההתכנסות)

מקום: אודטריום 2000 בשנקר, ידע עם 8

נוכחים חברי עמותה: ניר מירצקי, עמית שוורצנברג, אורן ויצמן, שי שם-טוב, ליאור חדשיאן, שחר בר, גיא בן דב, ג’רמי קלצ’קין, אוהד ברזילי, דני בייקון. 

רו”ח – אבישי בר גיל נוכח גם הוא.

 1. בחירת נשיא ומזכיר לאסיפה, לתפקידים השונים הוצעו האנשים הבאים:
  כמזכיר אסיפה הוצע שחר בר
  כנשיא אסיפה הוצע עמית שוורצנברג

ההחלטה אושרה ע”י כל הנוכחים

 1. הנשיא הציג את חברי הועד היוצא: אהד ברזילי, גיא בנדוב, גולדי
  וכן את בעלי התפקידים נוספים:
  אבישי בר-גיל – רו”ח
  יונתן קלינגר – עו”ד
  עמית שוורצנברג ושי שם טוב – מובילי תא האינדי
  ועדת ביקורת – מארק קוטליאר ותומר ברקן

 2. רו”ח העמותה הציג את הדוחות הכספיים הגולמיים שכבר נאספו לסוף שנת 2018,
  במהלך ההצגה נשאלו מספר שאלות שנענו בפירוט ע”י רו”ח והמנכ”ל במלואן.
  כמו כן נקודות שונות הורחבו והודגשו על ידי המנכ”ל והוועד.
 1. סיקור כללי של פעילות ואירועים (ע”פ המצגת):
  אירועים שונים שנערכו במהלך השנה
  מעקב אחרי ניסיונות למודלים עסקיים חדשים לעמותה, בין השאר דגש על הכנסות משירותי הפקה של העמותה, ממכירת כרטיסים לאירועים שונים ולעידוד הרשמה לחברות בעמותה.
  לוח המשרות הוצג לבאי האסיפה על ידי המנכ”ל, כולל הצעדים הקרובים שיכללו צימצום הפירסום העצמי בקבוצת הפייסבוק וניתוב המשרות דרך המערכת ובתשלום (התשלום לחברות בלבד, לא לפרטיים או עצמאיים)
 1. הוצגה תמונת המצב הכספי הנוכחי של העמותה, כולל מזומנים בקופת העמותה בסוף השנה, חובות לתשלום והשוואות לשנים קודמות (ע”פ המצגת)
  המצב טוב יותר מבתקופה המקבילה אשתקד אך עדיין מצריך שינויים ותיקונים לקידום המטרות.

 2. עדכון לגבי אישור ניהול תקין – אנחנו עדיין ממתינים לאישור, התקבל אישור חלקי – בטיפול אבישי.

 3. עדכון לגבי תפקוד העמותה עם שינוי במודל הניהול של העמותה:
  1. הוועד התכנס יותר כ8 מפגשים,, פעל במתכונת הדומה לדירקטוריון של חברה + עזרה נקודתית
  2. אוישו אנשים מוכרים בתעשייה, עם וותק, קשרים וזיקה למשקיעים, דבר שנושא פירות בדיונים מתקדמים על חסויות שנתיות מחברות גדולות
  3. מונה מנכ”ל בתשלום סמלי – ניר מירצקי (כבר ב-2017)
  4. המשך עבודה התנדבותית לפי תחומים

 4. נערכו בחירות לחברי וועדת הביקורת, וחברי הוועד המנהל (המשך זהה של הוועד הקיים וכן אורי אדמון החליף את אוהד ברזילי). שתי הבחירות התקבלו פה אחד
  נבחרו לוועד – גולדי, אורי אדמון, גיא בן דוב
  נבחרו לוועדת ביקורות – מרק קוטלייר, תומר ברקן (תומר ברקן ביקש למצוא מחליף כשיתאפשר)

 5. גולדי – התמקדות דחופה במודל כלכלי חדש לעמותה – ג’רמי הציע להצטרף לישיבת וועד קרובה בנושא.
  הוחלט גם שיוקם ערוץ ייעודי שבו יפורסמו מועדי ישיבות ועד, כך שאנשים שמתעניינים יוכלו להצטרף לישיבות הועד.

 6. אביב – לבחון מעבר לחברה בע”מ –
  אביב אמנם לא הגיע, אך ערכנו דיון בנושא עם אבישי, על פניו נראה כי זהו מודל שאינו מתאים לפעילות העמותה. הדיון יועבר למועד עתידי ויכלול בדיקה של מודלים שונים להתאגדות הגוף שנקרא כיום GameIS.

הצעות נוספות שנידונו – 

*הנחת סטודנטים שנתית לדמי החבר, לעודד הרשמה מוקדמת והקלה פסיכולוגית ברכישת כרטיס מוזל לכנס.

*מעורבות בגלובל גיים ג’ם בפרסום \ פיזית מישהו שעובד ומעודד להצטרף. [לא ברורה שורה זו, לבדוק עם שחר בר]

* נציגי תא האינדי העבירו תחושות מהמציגים בכנס שהתאכזבו לשלם כרטיס למרות שהם מציגים בו תוכן, עלה רעיון של גיוס חסות ייעודית למימון איזור האינדים (ובכך לסבסד את הכרטיסים שלהם בין השאר).

תיערך ישיבה על נושא האינדים בתחילת פברואר להגדרת מטרות ובניית תוכנית לתא האינדי.

הישיבה ננעלה ב12:10


About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*