Home » GameIS » תשלום חברות בעמותה

תשלום חברות בעמותה

חברי עמותה יקרים, בתחילת 2014 הסתיימה תקופת התשלום הקודמת לעמותה, לכל חבריה. חברים אשר עדיין לא שילמו 50 ש”ח לטובת דמי חברותם בעמותה מתבקשים לעשות זאת בהקדם כאן.

חברים שרכשו כרטיס לכנס השנתי האחרון במחיר 150 שקלים, דמי הכרטיס כללו גם את דמי החבר ולכן פטורים מתשלום נוסף.

כידוע, הסדרת תשלום דמי החבר תומכת בפעילות העמותה ועוזרת לנו לקדם את התעשייה. פעילות העמותה נעשית על בסיס התנדבותי והתשלום הסמלי נועד לעזור לנו להמשיך לממן את הפעילות, הכוללת ארגון כנסים, קניית ציוד לשימוש הקהילה, קידום התעשייה בחו”ל ומול הרשויות בישראל ועוד.

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*