Home » פעילים » מפגש פעילים פברואר 2014

מפגש פעילים פברואר 2014

זו השנה השנייה בה העמותה מקיימת מפגשי פעילים, בהם חברי העמותה יכולים לתרום לתעשייה המקומית ע”י השתתפות ביוזמות שמעניינות אותם.  בוועדות חברים גם חברי הועד המנהל.

המפגש המשותף הראשון השנה התקיים ב-18 בפברואר בחשיפה-הכפר הירוק.

רוצים לקחת חלק בפעילות העמותה? 

נשמח אם תצטרפו לפעילות הועדות השונות, או צרו קשר באמצעות האתר.

 

 

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*