Home » GameIS » פעילות העמותה בשנת 2020

פעילות העמותה בשנת 2020

שנת הקורונה היתה שנת התמודדות מעניינת עבור העמותה, עם שינויים מהותיים באופי הפעילות למען תעשיית המשחקים, ודגש רב מאוד על תפעול התנדבותי.
תקציר הפעילות:

  • פיתוח וניהול מערכות מידע שונות לקידום התעשייה, למשל לוח משרות ומאגר של חברות המשחקים ישראליות
  • אירועי זום מקצועיים דו-חודשיים לכל אורך השנה, במגוון רחב של נושאים
  • רענון בניהול החשבונות ברשתות חברתיות ע”מ לחזק שיתופי פעולה וידע בין גורמים בתעשייה
  • קשרי חוץ – שיתופי פעולה עם כנסים, שגרירויות וחברות מסחריות בינלאומיות
  • קשרי פנים – שיתופי פעולה עם חברות מסחריות,, מוסדות לימוד וגופים ממשלתיים על מנת לאפשר הטבות ותמיכה לחברי העמותה

החברות בעמותת GameIS פתוחה לכלל העוסקים בתעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל, לסטודנטים ולשוחרי התחום. חברי העמותה נהנים מהטבות כגון הנחות לאירועים ולקורסים, גישה לשירותים בלעדיים, מנוי מועדף בלוח משרות ייעודי לתחום, השתייכות לרשת מקצועית המאפשרת הזדמנויות שונות, ועוד.

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*