Home » GameIS » פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2018

פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2018

11.3.18

משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי

פגישה פיזית בקניון שבעת הכוכבים
שעת התחלה: 20:30

  1. גולדי הציע את גיא בנדוב יו”ר הוועד שנה נוספת, נבחר ברוב קולות.
  2. ניר הציע להתחיל מבצע גבייה טלפוני לדמי חבר, הוא יחפש הצעות מנותני שירות מסוג זה, באחריות ניר.
  3. בפגישה דנו בתוכנית פעולה הכוללת מספר פעולות ואירועים בהם נתמקד השנה, בדגש על פעילות המכניסה כסף לעמותה בלבד.
  4. דיון על העלאת דמי החבר ל-100 ש”ח לשנה, הצבעה התקבלה פה אחד. (לבדוק עם העו”ד האם זה בעייתי – באחריות גולדי)
  5. גיא הציע לעשות פגישת מתנדבים כדי למצוא פרוייקטור קבוע לנושא ההטבות/שיתופי פעולה (קונסולות, חומרה, תוכנה, כלי פיתוח). היעד הוא למצוא שתי הטבות קבועות כדי לייצר אטרקטיביות לדמי החבר. באחריות אהד
  6. הצעה לעבודה קונקרטית על חסות שנתית לחמש חברות משחקים גדולות – פלאריום, טאבטייל, איליון, 888, פלייטיקה. אפשר למכור להם קוביית HR בניוזלטר, או הבטחה לאירועי קהילה. הוחלט לקדם את העבודה על החסויות האלה מבחינת סדר העדיפויות. באחריות ניר
  7. נושא הכנסים בתחום הגיימינג שיתקיימו בפסח,  GameIN ו- Gamerz – התקיים דיון על הבעייתיות של הערך הרב שאנחנו נותנים להם בחינם, והוחלט לנצל את המומנטום של התחרות בינהם כדי להוציא מהם תשלום על התוכן שלנו. התשלום הזה ינוצל לשיפור ההפקה והחוויה של חברות האינדי שמציגות. יתקיים בקרוב מאוד מו”מ מול שני הגופים באחריות גיא
  8. התקיים דיון על הפיילוט ל”גיימרים על הבר”, הוחלט לקבל את הצעתם של הייפ עבור הפיילוט בלבד, ולאחר מכן יתקיים דיון לחוד. לקדם את השת”פ ולקבוע תאריך באחריות גולדי
  9. נקבע שתתקיים פגישת המשך בתוך שבוע, כי הנושאים רבים.

הישיבה ננעלה 22:00

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*