Home » GameIS » פרוטוקול ישיבה רביעית וועד 2017

פרוטוקול ישיבה רביעית וועד 2017

18.7.2017
משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי

פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי
שעת התחלה: 19:30

 1. הכנס השנתי
  ניר ערך סיכום של הוצאות והכנסות של הכנס השנתי.
  בהתייחסות לסיכום פיננסי של 2014 ו-2017
 2. שיחת חולין
  תקורה בעלויות עובדים בישראל כסיבה אפשרית להיקף פיתוח נמוך עבור חברות בינלאומיות
  הוזכר איזור ההייטק בכפר קאסם כאיזור פיתוח קרוב במיוחד למרכז עם תנאים מעודפים (לדוגמא חברת איליון)
 3. איך ניתן להגדיל את ההכנסות בעתיד, דרמטית?
 • התמקדות בגיוס חסויות דרך פגישות (קבועות) ולא דרך מיילים
 • להביא איש מכירות שיכתת רגליו וידאג לזה
 • לעבור לאולם אחר וזול יותר (מעבר לשכירות גם הפחתת עלויות קייטרינג והגברה)
 • לשווק אחרת גם לקהל, PR
 • פחות דוברים, או פחות חינמיים ככלל (אהד העלה אפשרות להרצאות ארוכות יותר)
 1. שאלון  *בהמלצת יעל חקשוריאן
 2. הוחלט לעשות פגישה לחוד בנושא שיווק
 3. משימה – (לא דובר בפגישה, אבל עדיין על סדר היום)
  לעשות סדר בדומיינים
 4. מצב אירועים קרובים
 • טקס פרסי משחק השנה, הצעה של ניר למפיק בתשלום וכן לגביית תשלום (סמלי) על הגשות לתחרות.
 • DLD בתל אביב – מחכים לשמוע מהם לגבי דוברים בינלאומיים

  5. ניוזלטר אמור לצאת בימים הקרובים בתקווה שיכיל סקר ועניינים נוספים.

הישיבה ננעלה 21:00

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*