Home » GameIS » פרוטוקול ישיבה רביעית וועד 2018

פרוטוקול ישיבה רביעית וועד 2018

 26.6.18

פגישת ועד
גולדי וניר בשנקר (לפני אסיפה אמצע שנתית) 
אוהד – בסקייפ
גיא בן דב – MIA

נושאים שנידונו:

 1. שיחה על בעיית חלוקת וביצוע המשימות בוועד וסביב לו
  ההחלטה הנוכחית (בפעם השלישית) היא המשך עבודה לפי משימות אישיות של כל חברי הועד והמנכ”ל, ושאיפה לייצר אסופת מתנדבים לטובת הכנס, ומתנדבים קבועים בכלל

 2. סטטוס תערוכה ואישור תקציב
  הנושא של ירושליים בפרוייקט ירד, התקציב המוערך הוא 82 אלף ש”ח, בהערכות רווחים של 30-160 אלף ש”ח מכרטיסים בלבד (50-100% תפוסה). יש למצוא ספונסר בהקדם, באחריות גיא, יש לוודא מיקסום הכנסות גם ממכירות מזון ומרצ’נדייז (גולדי יקשר בין דור לבין שחר בר). התקציב אושר.

 3. סטטוס כנס שנתי
  תקועים בצוואר בקבוק של למצוא מפיק בפועל. האולם לא סגור, הצעת מחיר באיזור 20 אלף ש”ח, צריך להתקדם בסגירת האולם, נושאים פתוחים הם מזון והגברה באחריות ניר. כמו כן, סיום של מסמך חסויות לכנס באחריות גיא. לדבר על מעורבות של צחי בתוכן – תשובה חיובית או שלילית השבוע באחריות ניר.

 4. סטטוס גביית דמי חבר
  פיילוט ראשון – מתנדבת התקשרה ל-24 אנשים עם אחוז המרה של 12.5% (3 שילמו). הוחלט להמשיך עם הפיילוט עם מתנדבים חדשים לאחר שפרשה. גיוס מתנדבים חדשים באחריות גולדי

 5. סטטוס פנייה לספונסרים
  גיא לא פנה לספונסרים עדיין, הבטיח לעשות זאת בשבוע הקרוב.

 6. דו”ח שנתי ואסיפה
  אבישי הגיש את הדו”ח השנתי לאישורנו היום 29.6, הוא נחתם במעמד אסיפה עקב מספר שינויים דרושים. הדו”ח נשלח למארק קוטליאר מוועדת הביקורת שיחתום עליו דיגיטלית.
  דיון קצר על מועד ההגשה המאוחר של הדו”ח, הוחלט ביחד עם רוא”ח להתחיל להתנהל לשנת 2018 בצורת סיכום רבעוני.
  בשבוע הבא תוגש בקשה למנהל תקין, ועד 31.7.2018 יערך סיכום לשני הרבעונים הראשונים של 2018 ע”י אבישי באחריות גולדי לוודא

 7. אירוע יוניטי בעד ונגד
  דיון קצר, הוחלט לדבר עם צחי להבהרת הסיטואציה, באחריות אהד

 8. עו”ד אלוני
  פגישה איתו במהלך יולי, יצטרף אליה אהד ברזילי לאחר שיקבע איתו, ולפני כן יסתנכרן בנושא מול ניר, באחריות אהד

נושאים שלא הספקנו לדון בהם (הושלמו בשיחה טלפונית 8.7.2018):

 1. אירוע נוסף באוגוסט עבור האינדיז (החל בטיפול ואז הודיעו שבוטל)
 2. מונטיזציה על מודעות דרושים בעזרת גלי מאירי ואתר התעשייה (בעד באופן עקרוני, באחריות גולדי לחפש אחראי מטעמנו לפרוייקט, באחריות ניר לגבש עם גלי מתווה טכני ואופן יישום רצוי)


הישיבה ננעלה עם תחילת האסיפה

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*