Home » GameIS » פרוטוקול ישיבה שישית וועד 2018

פרוטוקול ישיבה שישית וועד 2018

18.12.18
משתתפים: גולדי, גיא בן דב, ניר מירצקי

הפגישה התקיימה במשרדי אוזו גיימס, שעת התחלה: 18:20

רשימת נושאים שנידונו:

מודל הפעילות של העמותה

 • יש צורך בבחינה של הרכב הוועד לשנת 2019 – האם ההרכב הנוכחי ממשיך?
 • האם אפשר למצוא מודל אחר להמשך הפעילות? גיא מעריך שיש צורך בשלוש משכורות כדי לתחזק את הפעילות הזו. הערכה של קרוב ל300 אלף שח בשנה

עתיד הכנס

 • התרעה לבעייתיות בהמשך הפעילות במודל הנוכחי – הכנס לא יוכל לממן את עיקר הפעילות השנתית, עקב העלויות שלו שצפויות להיות גבוהות מדי מסיבות שונות (מחסור במתנדבים, מיצוי יכולות ההובלה של גולדי וניר).
 • הצעה לבדוק האם ניתן לפצל את האירוע לאירועים שונים, האחד מוכוון חברות גדולות כאירוע מקצועי, השני כאירוע הזנק קריירה לקהל צעיר יותר.

לוח המשרות

 • ג’ונה עזב, צריך מחליף
 • ניר מעדכן על הפגישה עם גלי היום

HYPE

 • אירוע מחר, עיצוב מוכן, ניוזלטר בנושא נשלח

GGJ

 • Wework וגם ראשל”צ
 • פורסם קול קורא למתנדבים לניהול מיקומים במרכז הארץ, תוך שמירה על אפשרות הסירוב במקרה של מתנדב לא מתאים. באחריות ניר

אי כנס

נושאים שלא הספקנו לדון בהם:

 • משימות אחרונות לסגירת ענייני הכנס השנתי
 • אירועים קרובים שכבר קיימים בלו”ז
 • אירועים קרובים אחרים
 • המשך עבודה עם גורמים בתעשייה (בדגש על הפנייה של פלאריום)
 • כינוס אסיפה שנתית (שנקר ב28.12) 
 • מציאת מודל עסקי ואלידי למימון פעילות העמותה
 • מציאת אחראי לפעילות מול שגרירויות שונות לטובת חילופי תרבויות ומימון אורחים

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*