Home » GameIS » תוכנית שנתית 2024-25

תוכנית שנתית 2024-25

במהלך השנים האחרונות GameIS מהווה את הגורם המאחד והמרכז אליו פונות חברות, גופים וארגונים שונים, כמו גם  אנשים פרטיים, בבקשות שונות – לעזרה, קידום או תמיכה בתחום. העמותה מיצבה את עצמה בפעילות מתמדת והשיגה מעמד של נציגות רשמית של תעשיית המשחקים הישראלית. העמותה נשארה גוף נייטרלי, אשר הציב בראש מטרותיו את היכולת לתת מענה איכותי לקהלים אותם הוא משרת.

סדרי העדיפויות נקבעים באופן שוטף ע״י וועד ההנהלה, על בסיס מטרות העמותה, תמונת השוק, משאבים זמינים ודיאלוג עם חברי העמותה. סדר עדיפויות זה מוביל את המיקוד לגבי התוכנית השנתית.

לאחר הכנס השנתי המוצלח של שנת 2024, העמותה מחפש את דור המובילים הבא שלה. במידה ואתם מעוניינים להוביל פרוייקט שאתם מרגישים שיכול לקדם את תעשיית המשחקים, צרו קשר ב-info@gameis.org.il

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*