Home » פרוטוקולים » פגישת ועד עשרים ואחת, 05.11.2013

פגישת ועד עשרים ואחת, 05.11.2013

מיקום: סקייפ
נוכחים: גיא אולמר נעם גת נמרוד דוויק גולדי מירצקי : , , , , .
נושאים שנידונו בפגישה וקשורים לכנס השנתי :
1. חסויות:
o בדיונים וסגורות:
i. פלאריום
ii. אינקרדיבילד
iii. נוקיה
AOC .iv
v. מיקרוסופט
vi. אוטודסק
vii. בירה שפירא
viii. כרמל ונצ’רז
ix. דלויט
o כיוונים נוספים:
i. יש לערוך סיעור מוחות קל למקורות מימון נוספים
2. עדכון תקציב + הצבעה על תמחור כרטיסים
o כרטיסים ימכרו על בסיס התמחור במסמך התקציב (200 מחיר מלא ו-150 מוזל
הכולל חברות בעמותה לשנת 2014)
o הנחה תינתן דרך קודים מוזלים, עד %20 הנחה
o הנחה משמעותית לחברי IGDA שהם גם חברי עמותה במטרה לקדם את שיתוף
הפעולה – על בסיס ההסכם עם קייט.
o – ( שירות סליקה עדיפות ראשונה לפייפאל ישיר כתלות באישור שלהם ועל בסיס
מסמכי מנהל תקין עדיפות שניה לאתר מכירת כרטיסים על בסיס עמלה מינימלית ), .
o נושא הגבייה דרך פייפאל ואישור מנהל תקין מרו”ח העמותה – עדיין בתהליכים
3. עדכון דוברי חו”ל + הצבעה על מימון דוברים
o יש לבחור אפשרות לבחור בין שני דוברי חו”ל אמריקאים ושניים אירופאים.
o הוחלט על מסגרת תקציב מקסימלית של 8000 ש”ח שתספיק בהערכה למימון
דובר אחד אמריקאי ואחד אירופאי לכל היותר.

o מאחר וההחלטה התעכבה, נברר מול הדוברים עבור מי הנושא עדיין רלוונטי, באחריות גיא אולמר.

4. עדכון דוברים מקומיים
o עדיין יש ליצור קשר עם דוברים נוספים
o משתתפי המיני כנס העסקי – לשלוח מייל מגשש וקול קורא באחריות מירצקי
5. עדכון אוכל + הצבעה על מסגרת תקציב
o הוחלט על תמחור של 60 ש”ח לאדם, כולל מע”מ (בערך 40 על אוכל, ו-20 על
קפה, מאפה ושתיה).
o התקציב יעודכן בהתאם להצעות מחיר שנקבל בהמשך.
6. אתר אינטרנט
o עקב חוסר התקדמות במשימה, גולדי לקח אחריות על ההפקה
o אסף צוראל הוחלף בשחר זריהן
o האתר באנגלית באוויר
o האתר בעברית יעלה ברגע שנוכל להטמיע מכירת כרטיסים
7. טקס הפרסים
o השופטים נבחרו
o הגשת מועמדות הוארכה עד ה-14 בנובמבר
8. אירועי מבואה ונלווים
o תערוכת הארט – אושר תקציב של 800 ₪, עברה הודעה לא סף סלע
נושאים שנידונו בפגישה ולא קשורים לכנס
9. שיתוף פעולה עם משרד הכלכלה
o ישנו ניסיון לארגן משלחת חברות לצפון אמריקה באזור מרץ (עדכון: נדחה ליולי),
לסן-פרנסיסקו וקנדה.
o המימון של העלויות על החברות הנוסעות, ומשרד הכלכלה ידאג לתאום מול
חברות מקומיות, עלויות נלוות כמו אירועים במקום וייתכן שגם חסות לכנס
בינלאומי רלוונטי, שמטרתה קידום התעשייה המקומית.
10. פריס ריג’ן
o עדכון מהפגישה איתם, מעוניינים בשיתוף פעולה.
o ננסה לפעול מולם להבאת דובר מחברת משחקים בפריז לכנס עצמו, באחריות
גיא אולמר.
IGDA .11: נעם שלח לקייט עוד מייל, מחכים לתגובה.

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*