Home » GameIS » פרוטוקול ישיבה חמישית וועד 2017

פרוטוקול ישיבה חמישית וועד 2017

7.9.17

משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי

הצטרף לפגישה: תומר

פגישה פיזית בקפה גרג במתחם התחנה (במהלך DLD TLV 17)
שעת התחלה: 10:00

מזכיר: ניר מירצקי

נושא הפגישה: הקמת מערך הסדנאות של העמותה, בחינת מנהל לפרויקט.
בתחילת הפגישה שוחחנו על האירועים במסגרת DLD ובדגש על אירועי העמותה.

בהמשך הצטרף אלינו תומר,
חברי הועד ואני הצגנו את עצמנו ואת פעילות העמותה בקצרה.
כמו כן הציג גולדי את הפרויקט שברצוננו להקים, מה המשאבים שעומדים ברשותנו ואיך אנחנו רואים את הפעילות.
תומר הציג את הפרספקטיבה שלו, שחפפה ברובה לזו שלנו.

עלה נושא השכר לשלב הההקמה וכן כאחוזים מהפעילות.

הודגש שהכנסות מהפעילות יחולקו כך:

  1. חלק X לתומר
  2. חלק Y למרצים
  3. חלק Z כתרומה/חסות לעמותה

העמותה תעזור לגייס מרצים

בסיום ביקש גיא מתומר רשימת ממליצים והוא מבצע בדיקה שלה,
[עדכון מה12.09.17 – גיא עבר על 2 ממליצים ושלח לנו Evernote עם פירוט ההמלצות – המגמה מאוד חיובית]

הישיבה ננעלה 11:30

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*