Home » פרוטוקולים

פרוטוקולים

ישיבת ועד שנייה לשנת 2015, 10.2.2015

נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן משקיפים: אביב קנטור, אביב חניא, אורן ויצמן הוזמנו ולא הגיעו: אלון קפלן לא הוזמנו (אשמתי): גולדי. 22:00 יגיע כפיים 1, תל אביב   כתבה את הפרוטוקול: יעל חקשוריאן   נושאים שעלו בדיון: תקציב 2015 צריך להכין בסיס לתקציב 2015 לפי התקציב של שנת 2014. נדון בפגישת תקציב ייעודית. באחריות צחי להכין.   2. ...

Read More »

ישיבת ועד ראשונה לשנת 2015, 1.1.2015

פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה לשנת 2015.   נוכחים: מירצקי, צחי, יעל   נושאים לדיון והצבעה: בחירת היו”ר ושיוך תפקידים בעמותה.   ניר מירצקי מציע עצמו להמשך תפקיד יו”ר העמותה – נבחר פה אחד. תפקידים נוספים: גזבר – צחי ליברמן מזכיר הועד- יעל חקשוריאן   תפקיד חדש נדרש: מנהל תוכן ומדיה – צחי יבדוק, מועמדים אופציונליים לתקפות התנסות, יבדקו הכישורים שלהם. ...

Read More »

פגישת ועד עשרים ושתיים ואחרונה לשנה זו, 24.12.2013

מיקום: משרדי דייס מארקטינג נוכחים: גיא אולמר, נעם גת, נמרוד דוויק, גולדי, מירצקי.

Read More »

פגישת ועד עשרים ואחת, 05.11.2013

מיקום: סקייפ נוכחים: גיא אולמר נעם גת נמרוד דוויק גולדי מירצקי : , , , , . נושאים שנידונו בפגישה וקשורים לכנס השנתי : 1. חסויות: o בדיונים וסגורות: i. פלאריום ii. אינקרדיבילד iii. נוקיה AOC .iv v. מיקרוסופט vi. אוטודסק vii. בירה שפירא viii. כרמל ונצ’רז ix. דלויט o כיוונים נוספים: i. יש לערוך סיעור מוחות קל למקורות מימון ...

Read More »

פגישת ועד עשרים, 22.10.2013

מיקום: משרדי ג ויטונס הידועים בשמם “ג ויטונסיה” נוכחים גיא אולמר נעם גת גולדי מירצקי משקיפים יעל חקשוריאן רעות קרש עמרי ארד : , , , . : , , . נושאים שנידונו בפגישה וקשורים לכנס השנתי : 1. עדכון מתנדבים לכנס o גליה אפל ותומר בלושינסקי התנדבו לסייע במבואה. o יש לאסוף פרטי התקשרות של מתנדבים כדי שנוכל לפנות ...

Read More »

פגישת ועד תשע-עשרה, 22.09.2013

מיקום: משרדי דייס מארקרטינג נוכחים: נמרוד דוויק, גיא אולמר, נעם גת, מירצקי, גולדי, משקיף צחי ליברמן נושאים שנידונו בפגישה: 1. עדכון מוועדת החוץ o . ( מכון הייצוא מעוניינים בשיתופי פעולה איתנו יתמהל מולם צחי להעביר איש קשר באחריות מירצקי) o ” שת פ בהקשר לתחרות המשחקים שלנו ושל תחרות משחקי האינידי הגרמנית Amaze להעביר איש קשר באחריות ( גולדי( ...

Read More »

פגישת ועד שמונה-עשרה, 15.09.2013

פגישת ועד שמונה-עשרה, 15.09.2013 מיקום: משרדי דייס מארקרטינג נוכחים נמרוד דוויק: , גיא אולמר נעם גת מירצקי גולדי , , , . נושאים שנידונו בפגישה: 1. האירוע שלנו באוטופיה , כנס בנושא שילוב משחקים בחינוך o הוחלט על תקציב לכיבוד (פה אחד), בסך עד 500 ש”ח. העמותה למשחקי תפקידים תשקיע את אותו סכום o המכללה הישראלית לאנימציה מפיקה תחרות וכנס ...

Read More »

פגישת ועד שבע-עשרה (כולל פגישת התנעה לכנס השנתי), 08.09.2013

מיקום: סטריטס אבן גבירול נוכחים ניר מירצקי גולדי גיא אולמר משקיפים יעל חקשוריאן רעות קרש טלי בן הרוש רותי שמיס : , , . : , , – , . נושאים שנידונו בפגישה: 1. הכנס שנתי – o התקיימה פגישת קיקאוף של הגרעין הקשה של הפקת הכנס . o כל תחומי הכנס נדונו וחולקו אחראים לכל תחום סיכום בנושא יצא ...

Read More »

פגישת ועד שש-עשרה, 01.09.2013

מיקום: נסיעה לירושליים וחזרה נוכחים: ניר מירצקי, גולדי, נעם גת. משקיפה: יעל חקשוריאן. נושאים שנידונו בפגישה: DLD .1 (החל באמצע אוקטובר) o התאריך 16.10, לפני Meet the leaders. כניסה חינם, הרשמה מראש o אולי אפשר לארגן ספונסר לכיבוד קל, יש לשאול את רותי (באחריות מירצקי) o יש לגייס חסות של עד 20 אלף ₪ (באחריות מירצקי) o הזמנת וסגירה עם ...

Read More »

פגישת ועד חמש-עשרה, 06.08.2013

מיקום: בתא קפה, רמת אביב נוכחים: מירצקי, גולדי, נעם, גיא אולמר. בחו“ל – דוויק נושאים שנידונו בפגישה: חסות שנתית מסמסונג הכדור במגרש שלהם כרגע (יש לברר סופית מול יוגב באחריות מירצקי) בתמורה יש להם עניין באזכורים שלהם בכל מקום אפשרי (במסגרת חבילת ההטבות שהובטחה להם), הם יכולים לקדם משחקים שנשדך להם בחנות האפליקציות שלהם, לסדר לנו מאגר מכשירים להשאלה וכד׳ ...

Read More »