Home » מקורות מידע » The Art of Game Design: A book of lenses by Jesse Schell

The Art of Game Design: A book of lenses by Jesse Schell

אבן הבוחן שמולה נמדוד את רוב המקורות שיובעו כאן. זהו ספר שנהייה לשם דבר בתעשייה.
ספר זה עוסק בעיצוב משחקים ובתהליך הפיתוח ומציע מאה “עדשות” שהן נקודות מבט שונות על תהליך הפיתוח ככלי עזר,
אם כי כמעצב חזותי אני יכול להגיד שהשיעורים בו רלוונטיים לכל תחום עיצובי.
מדובר בספר שמשלב כתיבה זורמת ומהנה עם ידע מקיף וכלים פרקטים לפתירה של מגוון רב של בעיות שהם מנת חלקו של כל פרויקט.
קלסיקה מודרנית.
הביקורת היחידה שלי היא שפורמט הספר, רחב יותר מגובה וגדול יחסית, ביחד עם זה שהוא לא מגיע בכריכה קשה מקשה על הקריאה שלו ביד,
אבל שהביקורת היחידה היא שהספר כל-כך טוב שאתה מתעקש לנסות לקרוא אותו גם במיטה ובאוטו ובכל מקום אחר, זאת לא בדיוק ביקורת שלילית.

יצוין גם שאת ה-“עדשות” ניתן לרכוש גם בנפרד כקלפים ( The Art of Game Design: A Deck of Lenses  )

About goldy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*