Home » GameIS » חברי עמותה » אסיפה כללית והצגת דוחות לשנת 2014

אסיפה כללית והצגת דוחות לשנת 2014

בתאריך 7/8/2015, יום שישי, נערוך אסיפה כללית של חברי עמותת GameIS
בבית העיר, רחוב ביאליק 27, תל אביב, בשעה: 11:00.
באסיפה יציגו רו”ח העמותה, ועדת הביקורת והועד את הדו”ח השנתי הרשמי לשנת 2014 על מנת לאשרם מול האסיפה לפני הגשה למוסדות המדינה.
אם לא יהיה רוב של 80% מחברי העמותה, נמתין 30 דקות ואז נתחיל את הישיבה בכל מספר של נוכחים.

האירוע יערך כשעה ובו נציג את המספרים, את ההערות המילוליות וכן הסברים כאלה או אחרים לסעיפים שונים ולאחר מכן תוזמנו כמובן לשאול שאלות ולהעיר הערות.

שימו לב – האירוע מיועד לחברי עמותה בלבד !
לחברי עמותה נשלחה הודעה בנושא במייל, אם אתם חברי עמותה ולא קיבלתם את המייל, בדקו בספאם, או שלחו לנו מייל.
יש לאשר קבלת הודעה זו ע”י מילוי הטופס (גם אם אתם לא מתכוונים להגיע למפגש)

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*